شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی

شرکت پدیدآوران سخت افزار خــــــوارزمی (پاسخ) یکی از شرکتهای زیر مجموعه توسعه فنـاوری اطلاعـــــات خوارزمی در گروه هلدینگ خـــــوارزمی که به عنـــــوان شرکت تخصصی در زمینه موضوعات خدمات انبارداری ، خدمات تولید و خدمات تعمیرات تخصصی تجهیزات رایانه ای و تجهیزات بانکی فعالیت می نماید.

شعب و دفاتر استانی

  • شعبه استان کرمان

 

محصولات و خدمات
  • محافظ خودپرداز سالنی
گواهینامه ها