شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی

  • شرکت پاسخ
    شرکت پاسخ

شرکت پدیدآوران سخت افزار خــــــوارزمی (پاسخ) یکی از شرکتهای زیر مجموعه توسعه فنـاوری اطلاعـــــات خوارزمی در گروه هلدینگ خـــــوارزمی که به عنـــــوان شرکت تخصصی در زمینه موضوعات خدمات انبارداری ، خدمات تولید و خدمات تعمیرات تخصصی تجهیزات رایانه ای و تجهیزات بانکی فعالیت می نماید.

کاتالوگ خدمات و محصولات شرکت

دانلود کنید

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

شعب و دفاتر استانی

  • شعبه استان کرمان

محصولات و خدمات
گواهینامه ها

آمارگیر وبلاگ