بازدید ریاست محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان زرندیه

ریاست محترم اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان زرندیه جناب اقای طاهری به همراه معاونت محترم جناب اقای عزیز ابادی از شرکت پاسخ بازدید به عمل آوردند