ارایه خدمات سخت افزار و نرم افزار انواع برند خودپرداز

ارایه خدمات تعمیرات :

1- انواع کارتخوان

2- رسید مشتری

3- ژرنال پرینتر

4- دیسپنر