باتری های سیلد اسید  Seald Acide

موارد استفاده:

* سیستم‌های برق اضطراری و یو پی اس
* سیستم‌های اضطراری پشتیبانی
* سیستم های مخابراتی
* روشنایی اضطراری
* سیستم های برق خورشیدی، بادی، هیبریدی و…
* انواع تجهیزات نیازمند برق DCو….