شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی

اخبار جاری

بازدید ریاست محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان زرندیه

ریاست محترم اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان زرندیه جناب اقای طاهری به همراه معاونت محترم جناب اقای عزیز ابادی از شرکت پاسخ بازدید به عمل آوردند

بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ایی سداد از شرکت پاسخ

بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ایی سداد از شرکت پاسخ

اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ایی سداد از توانمندی های شرکت پاسخ بازدید به عمل اوردند و نیز از نزدیک در جریان برگزاری اموزش خودپرداز که توسط شرکت پاسخ برای نیروهای آن شرکت در حال برگزاری می باشد قرار گرفتند.

تقدیر از شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی به عنوان شرکت برتر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن و ابزار آلات

تقدیر از شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی به عنوان شرکت برتر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن و ابزار آلات

از شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی به عنوان شرکت برتر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن و ابزار آلات تقدیر به عمل آمد.

بازدید جناب آقای دکتر ذوالفقاری معاونت محترم صنایع کوچک شهرک های صنعتی

بازدید جناب آقای دکتر ذوالفقاری معاونت محترم صنایع کوچک شهرک های صنعتی

 جناب آقای دکتر ذوالفقاری معاونت محترم صنایع کوچک شهرک های صنعتی به همراه هیئت همراه از شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی بازدید به عمل آوردند.

بازدید جناب آقای آصفری معاون تولیت آستان قدس رضوی از غرفه شرکت پاسخ

بازدید جناب آقای آصفری معاون تولیت آستان قدس رضوی از غرفه شرکت پاسخ

 جناب اقای آصفری معاون تولیت آستان قدس رضوی از غرفه شرکت پاسخ و از توانمندیهای این شرکت بازدید به عمل آوردند.