2

دانلود فرم استخدام

**لطفا پس از تکمیل فرم آنرا به آدرس info@pasokhco.com ایمیل  و یا اینکه به شماره 08645253733 فکس نمایید.
جهت اطاعات بیشتر با شماره 08645253535 تماس حاصل فرمایید.