انبارداری و مدیریت فضای انبارش به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم لجستیکی،  جزو برنامه‌های شرکت پاسخ قرار گرفته است. از آنجا که انبار به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم زنجیره تأمین و توزیع کالاها می‌باشد، مدیریت انبار نیز به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم در این زنجیره مطرح است.

شرکت پاسخ در حوزه انبارداری، توانمندی و تخصص لازم جهت ارائه خدمات در زمینه‌های زیر را دارا می‌باشد:

انبارش
• تأمین فضای انبارش از طریق اجاره
• تأمین تجهیزات انبارش از قبیل قفسه، رک، پالت و …
• تأمین تجهیزات حمل و نقل از قبیل گاری، لیفتراک و …
• برقراری ارتباط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات انبارداری

خدمات جانبی قابل ارائه:

بازرسی و کنترل کیفی اقلام
دسته‌بندی اقلام
بازگشایی پک‌ها
حمل و نقل(حمل و تحویل کالا در مراکز استانها و بالعکس در سراسر کشور)
بیمه
تأمین نرم‌افزارهای انبارداری
آدرس‌دهی و ردیابی اقلام

همچنین، شرکت پاسخ آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در حوزه خدمات انبارداری به مشتریان محترم خواهد بود.

خدمات انبارداری

خدمات انبارداری