با توجه به بکارگیری پرسنل متخصص با سوابق چندین ساله در حوزه تولید ، تعمیرات و نگهداری

انواع ماشینهای اداری و بانکی ، این شرکت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های ذیل

دارا می باشد.

 

1- شبکه (Active & Passive)

2- اپراتوری رایانه

3- تعمیرات مقدماتی و پیشرفته انواع ماشینهای اداری و بانکی

4- الکترونیک مقدماتی و پیشرفته

5- میکروکنترلهای AVR,PIC

6-دوره های ICDL مقدماتی و پیشرفتهimg_Training