آموزش

با توجه به بکارگیری پرسنل متخصص با سوابق چندین ساله در حوزه تولید ، تعمیرات و نگهداری انواع ماشینهای اداری و بانکی ، این شرکت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های ذیل را دارا می باشد.

آموزش

۱- شبکه (Active & Passive)

۲- اپراتوری رایانه

۳- تعمیرات مقدماتی و پیشرفته انواع ماشینهای اداری و بانکی

۴- الکترونیک مقدماتی و پیشرفته

۵- میکروکنترلهای AVR,PIC

۶-دوره های ICDL مقدماتی و پیشرفته