انکلوژر

انکلوژر

با توجه به افزایش روزافزون دستگاههای ATM در کشور خلا استفاده از تجهیزات جانبی این دستگاه به شدت احساس می
شود.همچنین دستگاههای ATM سالنی در حال حاضر فاقد شرایط مطلوب است به طوریکه استفاده از سازه Enclosure می تواند
نواقص و معایب زیر را جبران کند.

ویژگیها:

۱- در اختیار قراردادن فضایی مناسب و ایمن جهت تجهیزات ارتباطی (Modem &Router,…)،

مواد مصرفی (کاغذو ریبون و….)، UPS & Battery، دوربین مداربسته .

۲- در اختیار قراردادن فضایی مناسب جهت تبلیغات گسترده بانک

۳- حفاظت فیزیکی دستگاه خودپرداز و تجهیزات جانبی

۴- مخفی و محفوظ بودن پریز و کابل تغذیه و کابل

انکلوژر انکلوژر