خدمات تولید

 

شرکت پاسخ با تاکید بر دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص خود در زمینه تجهیزات بانکی مانند تولید دستگاه های خودپرداز (ATM) ، کیوسک بانکی، چک پذیر، خودپرداز سیار، بانک سیار و … فضای مکفی مختص تولید تجهیزات حساس رایانه ای و بانکی ساختار دینامیک بخش تولید و همچنین مجورهای قانونی اخذ شده از وزارت صنعت معدن و تجارت، آمادگی تولید و مونتاژ تجهیزات مرتبط با صنعت IT و تجهیزات مشابه در قالبهای CKD و SKD ، حسب سفارشات سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به هر میزان و تعداد را دارد.