نظام پیشنهادات

از جمله چالش‌های اساسی اکه امروزه سازمان‌های با آن درگیر هستند بحث تغییر و تحول‌های سازمانی است، پس یکی از راه‌ها می‌تواند مشارکت کارکنان برای گذر تغییر و تحول‌ها و پذیرش آن باشد، با این حال جلب مشارکت کارکنان خودش مستلزم باور به کارکنان است باوری که آنان را مجموعه عواملی از تلاش‌ها برای بهبود تحقق اهداف سازمان ببیند نه یک ابزار و وسیله برای رسیدن به آن. سال‌های بسیاری است که از موضوع مشارکت کارکنان در سازمان‌ها و بهره گیری از یک سیستم مناسب سخن گفته می‌شود و همه صاحب‌نظران آن را تنها راه موفقیت موسسات و سازمان‌های مختلف در برخورد با شرایط متغیر امروزی می‌دانند.

چگونه پیشنهاد دهیم؟

۱-فرم مورد نظر را از اینجا دریافت کنید

۲- فرم را به صورت الکترونیکی پر کنید.

۳- فرم را به آدرس h.ahmadian@pasokhco.com ارسال کنید .