سایبان خودپرداز

سایه بان خودپرداز

شرکت خوارزمی به عنوان یکی از پیشگامان عرصه تجهیزات بانکی، اقدام به ارائه سایه بان خودپرداز با ویژگی های زیر نموده است:

 

سایه بان خودپرداز کاتالوگ-سایه-بان